Skip available courses

Available courses

Przykładowy “Kurs testowy”

Projekt “Aptekarz literacki – cykl szkoleń online” jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach programu MKDNiS “Partnerstwo dla książki”, którego operatorem jest Instytut Książki.

Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej – kurs online

Projekt “Wirtualne szkolenia = realne kompetencje” realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny w ramach programu MKiDN “Kultura w sieci”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Celem Projektu jest wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i kompetencje, które pozwolą na przeniesienie części oferty kulturalnej bibliotek w środowisko wirtualne.

Szkolenia zgrupowane zostały w dwóch modułach tematycznych – teoretycznym i praktycznym. Część praktyczna będzie realizowana w 3 grupach – 15 osobowych.

 1. Moduł teoretyczny – webinaria
  • Prawne aspekty funkcjonowania bibliotek w środowisku wirtualnym
   • Prawo autorskie dla bibliotekarzy w pigułce – 1h
   • Praktyczne aspekty realizacji przepisów RODO w bibliotekach w świetle przetwarzania danych osobowych w cyberprzestrzeni – 1h
 2. Moduł praktyczny – szkolenia online
  • Oferta kulturalna
   • Wydarzenia online – planowanie i realizacja – 2h
   • Multimedialne formy komunikacji z czytelnikiem – 2h
  • Marketing i promocja w sieci
   • Copywriting i social media – budowanie relacji z odbiorcą – 2h
   • Materiały wizualne, narzędzia analityczne i formy kontaktu z czytelnikiem – 2h

Na platformie znajdują się materiały dydaktyczne, testy sprawdzające wiedzę oraz zadania do samodzielnego wykonania. Webinaria i szkolenia online będą realizowane na platformie ClickMeeting SBP przy wykorzystaniu aplikacji Mentimeter.