Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Kurs dotyczy wykorzystania wybranych aplikacji do kreatywnego tworzenia różnorodnych materiałów utrwalających i promujących kulturę najbliższego regionu w postaci wirtualnych tablic oraz filmów ze zdjęć i sekwencji wideo.

Kurs przewidziany jest na 20 godzin pracy na platformie Moodle i poprowadzą go specjaliści z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Po zakończeniu kursów utworzona zostanie strona „Poznaj kulturę mojego regionu”, na której zamieszczone będą wzorcowe materiały multimedialne wypracowane przez uczestników kursów, upowszechnione na portalu sbp.pl na licencji Creative Commons.